Übersicht unserer Brennstoffe

Brennstoffe:
 

  • Eco Hartholzbriketts 10kg
  • Hartholzbriketts rund mit Loch 10kg
  • Hartholzbriketts rund ohne Loch 10kg
  • Heizprofi Kaminbriketts 10kg
  • Anfeuerholz im 4kg Netz
  • Bayerwaldpellets 15kg
  • Zdenek Kulda Pellets 15kg